Estand COOOC, Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya – YoMo Festival (2017)

Ref. EST019

Estand modular i ambientació interior per l’estand del COOOC a la festa anual que celebra el Club Super 3 a Montjuic (2016) i al YOMO Festival (2017).

  • Client: Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya
  • Característiques: Estand format per panells modulars impresos per anar a l'exterior i altres elements relacionats amb la percepció visual, pensat per ser reutilitzable.
  • Mida: 50 m2

Comparteix aquest projecte